โลกาภิวัฒน์ จะทำให้คุณตกงานหรือไม่?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

โลกาภิวัฒน์ จะทำให้คุณตกงานหรือไม่?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดการประท้วงของคนทั่วโลกที่ต่อต้านผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ต่อตำแหน่งงานและชุมชน ปฏิกิริยารุนแรงนี้ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ขณะที่โลกาภิวัฒน์กลายเป็นความวุ่นวายยิ่งขึ้น