นิวยอร์กเผชิญโรคฉี่หนูระบาด

หนู Image copyright Getty Images

นครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ กำลังเผชิญปัญหาโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส แพร่ระบาด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน และล้มป่วยอีกอย่างน้อย 2 คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครนิวยอร์ก ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนูในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา แต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในย่านบร็องซ์ โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังมีอาการไตและตับวาย มีรายงานว่า ผู้ป่วย 2 คนมีอาการดีขึ้นจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส รายงานว่า ช่วงระหว่างปี 2006-2016 มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู โดยย่านบร็องซ์เป็นท้องที่ที่พบผู้ป่วยโรคนี้มากที่สุด คือ 8 ราย

Image copyright AFP

เจ้าหน้าที่สำนักงานอนามัยและสุขภาพจิตนครนิวยอร์ก ระบุว่า แม้โรคฉี่หนูอาจมีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคด้วยการลดประชากรหนู ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโรคชนิดนี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะขับถ่ายเชื้อแบคทีเรียออกมากับปัสสาวะ เชื้อจะอาศัยอยู่ได้ในดินที่ชื้นแฉะ หรือมีน้ำขัง และเข้าสู่คนทางผิวหนังอ่อน เช่น ซอกนิ้วมือและเท้า บาดแผลหรือเยื่อเมือก

Image copyright iStock

ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจมีหรือไม่มีอาการ ในกรณีของผู้ที่มีอาการมักแสดงหลังจากได้รับเชื้อ 2-3 วัน จนถึง 2-3 สัปดาห์ อาการที่สำคัญ คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ไตวาย หรืออาการทางสมองและระบบประสาท และอาจถึงตายได้ สำหรับการป้องกันนั้น คือการระวังไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินย่ำหรือแช่น้ำที่ท่วมขัง หากเลี่ยงไม่ได้ ให้ป้องกันการสัมผัสน้ำโดยใช้รองเท้าบู้ทยาง และถุงมือยาง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง