หนุ่มญี่ปุ่นหลายพันแข่งชิงตำแหน่งหนุ่มเปลือย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หนุ่มญี่ปุ่นหลายพันคนแข่งชิงตำแหน่งหนุ่มเปลือย

หนุ่มญี่ปุ่นหลายพันคนนุ่งเพียงผ้าเตี่ยวไปชุมนุมกันที่วัดไซไดจิคันนอนอิน จังหวัดโอคายาม่า

เพื่อร่วมแข่งขันในเทศกาลประจำปีชิงไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือชิงกิ เทศกาลนี้มีมาหลายร้อยปีแล้ว พวกเขาเชื่อว่าผู้ที่ได้ครอบครองไม้ศักดิ์สิทธิ์จะมีโชคดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง