เสนอบังคับเรียนอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนอังกฤษ

เด็กมองจอมือถือ Image copyright Thinkstock

คณะกรรมาธิการด้านสื่อของวุฒิสภาอังกฤษระบุการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในโลกที่ถูกครอบงำโดยอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญสำหรับเด็กพอ ๆ กับการอ่านและเขียน

คณะกรรมาธิการการสื่อสารของวุฒิสภาอังกฤษระบุในรายงานว่าบทเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางโลกออนไลน์ ความเสี่ยง และพฤติกรรมที่ยอมรับได้ ควรจะได้รับการบรรจุเป็นบทเรียน ภาคบังคับในโรงเรียนของสหราชอาณาจักรทุกแห่ง

ลอร์ดเบสต์ประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ให้เหตุผลว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างมหาศาล แต่เด็ก ๆ จำเป็นต้องรู้ถึงอันตรายของมันด้วย

คณะกรรมาธิการการสื่อสารฯ จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยอ้างอิงข้อค้นพบของผู้ตรวจการณ์ด้านเด็กของอังกฤษที่ออกมาระบุเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า อินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็ก แม้ว่าหากแบ่งตามกลุ่มอายุแล้ว เด็กเป็นผู้ใช้งานกลุ่มใหญ่ที่สุด

วุฒิสภาอังกฤษระบุด้วยว่า เด็กอาศัยอยู่ในโลกซึ่งชีวิตในทุกด้านของพวกเขามีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ตั้งแต่เรื่องสุขภาพไปจนถึงเรื่องการศึกษา ตั้งแต่การเข้าสังคมไปจนถึงความบันเทิง กระนั้นก็ยังไม่มีการยอมรับอย่างเต็มที่ว่าเด็กมีความต้องการที่แตกต่างกับผู้ใหญ่ในโลกออนไลน์

ข่าวลวง

ลอร์ดเบสต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีเนื้อหาหลายอย่างที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีอันตราย แต่มันก็มีประโยชน์มหาศาลเช่นกัน และเป็นหนทางที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ แต่เด็ก ๆ จำเป็นต้องรับมือกับปัญหาต่าง ๆ เช่น สื่อลามก การล่อลวงเด็ก การส่งภาพยั่วยุทางเพศ และทัศนคติที่มีต่อตัวเอง รวมถึงการจัดการกับการติดเกมส์ทางอินเทอร์เน็ต โดยเกมส์เหล่านี้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อทำให้ผู้ใช้งานออนไลน์อยู่ตลอดเวลา ทำให้เด็กไม่ยอมนอน และนั่งติดหน้าจออยู่แต่ในห้องนอนของตัวเอง

Image copyright Thinkstock
คำบรรยายภาพ ลอร์ด เบสต์ ระบุว่า เด็กจำนวนมาก "ติดหน้าจอ" และไม่ยอมนอน

นอกจากนี้ ลอร์ด เบสต์ ยังกล่าวด้วยว่า เด็กยังจำเป็นต้องรู้ถึงอันตรายของข่าวปลอม และโฆษณาแฝงทางออนไลน์ด้วย รายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่า การรู้เท่าทันดิจิทัลควรจะเป็นเสาหลักที่ 4 ในการศึกษาของเด็ก ควบคู่ไปกับการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ โดยต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและจัดการสอนอย่างสอดคล้องกัน

รายงานระบุว่าควรจะมีการตั้งแกนหลักสูตรใหม่สำหรับการศึกษาทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และบุคคล ซึ่งมีชื่อย่อว่า พีเอสเอชอี ด้วย

Image copyright Getty Images

ทั้งนี้ การศึกษา พีเอสเอชอี เป็นวิชาในโรงเรียนที่นักเรียนจะได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี และปลอดภัย เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตและการทำงานในสังคมสมัยใหม่ของอังกฤษ

รายงานนี้เป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการทำให้การศึกษาด้านความสัมพันธ์และเพศเป็นหลักสูตรภาคบังคับในอังกฤษ แต่รายงานระบุด้วยว่า พีเอสเอชอี ควรจะเป็นหลักสูตรภาคบังคับในทุกโรงเรียน

รายงานยังตั้งข้อสังเกตว่าเด็กมีความกังวลและไม่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปในทิศทางเดียวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก และยังเรียกร้องให้มีการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ พร้อม ๆ กับการดำเนินการในทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดกับเด็ก

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ เด็กนักเรียนประถมดูหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

โดยรวมแล้ว รายงานฉบับนี้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตควรดำเนินความพยายามมากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อเด็กมากที่สุด แต่การควบคุมตัวเองของภาคอุตสาหกรรมนี้ล้มเหลว และผลประโยชน์ทางการค้ามักจะมาก่อน ขณะที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลมีการแยกส่วน และแทบไม่มีนโยบายที่สอดคล้องกัน หรือมีการดำเนินการที่ร่วมมือกันเกิดขึ้น

ส่วนข้อเสนออื่น ๆ ในรายงานยังรวมถึง

  • เรื่องการตั้งค่าเริ่มต้นให้ผู้ใช้งานทุกคนเปิดการคัดกรองเนื้อหา และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเสมอ
  • ธุรกิจออนไลน์ทุกอย่างต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของเด็ก ๆ อย่างรวดเร็วในการนำเนื้อหาออก
  • ให้มีการแต่งตั้งตัวแทนด้านดิจิทัลสำหรับเด็กเพื่อโต้แย้งสิทธิ์ของเด็กในระดับสูงสุดของรัฐบาล
  • การจัดประชุมสุดยอดของภาคอุตสาหกรรม โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อปรับรูปแบบอินเตอร์เนตให้ดีต่อเด็กมากขึ้น
Image copyright Getty Images