นอร์เวย์เตรียมสร้างอุโมงค์ใต้ดินสำหรับเรือเดินสมุทรเป็นแห่งแรกของโลก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นอร์เวย์เตรียมสร้างอุโมงค์ใต้ดินให้เรือเดินสมุทรลอด

ทางการนอร์เวย์กำลังวางแผนสร้างอุโมงค์ใต้ดินสำหรับเรือเดินสมุทรเป็นแห่งแรกของโลก โดยเจาะพื้นที่บริเวณแหลมสตาด ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ เชื่อมฟยอร์ดของทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้เรือเดินสมุทรลอด โดยไม่ต้องแล่นผ่านน่านน้ำนอกชายฝั่ง

ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศนอกชายฝั่งของแหลมสตาด ที่เรือเดินสมุทรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในขณะนี้ มีคลื่นลมแรงและเป็นอันตราย

อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาจะช่วยให้เรือสามารถเลี่ยงเส้นทางนอกชายฝั่งได้ โดยแล่นผ่านทะเลที่สงบของฟยอร์ด ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุเรือล่ม หรือเกือบล่มนอกชายฝั่งแหลมสตาดมาแล้วหลายครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง