กรุณาระวังแรด!
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กรุณาระวังแรด!

แรดในรัฐอัสสัมของอินเดียออกมาวิ่งเพ่นพ่านกลางถนนใหญ่ ทำให้รถที่กำลังสัญจรไปมาถึงกับต้องหักหลบหรือหยุดรถอย่างกะทันหัน

แรดอินเดียซึ่งเป็นแรดนอเดียวมีถิ่นที่อยู่อาศัยในรัฐอัสสัมทางตะวันออกของอินเดีย โดยประชากรแรดอินเดียที่นี่คิดเป็นสัดส่วน 70% ของแรดสายพันธุ์นี้ทั่วโลก

โครงการอนุรักษ์พันธุ์แรดอินเดีย ได้ทำให้ประชากรแรดเพิ่มขึ้น นับแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามถิ่นที่อยู่อาศัยของมันยังคงถูกคุกคาม และได้ผลักดันให้แรดต้องเข้าใกล้แหล่งชุมชนมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง