ล่องเรือยอชท์สู่ขั้วโลกเหนือ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ล่องเรือยอชท์สู่ขั้วโลกเหนือ

น้ำแข็งในทะเลแถบขั้วโลกที่ละลายมากขึ้นจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้มนุษย์สามารถล่องเรือเข้าไปยังทะเลแถบนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 130,000 ปี

นายเพ็น ฮาโดว์ นักสำรวจชาวอังกฤษและทีมงานใช้เรือยอชท์เป็นพาหนะเดินทางจากอะแลสกาไปยังทะเลขั้วโลกเหนือ

ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา กว่า 1 ใน 3 ของน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือได้ละลายลง ส่งผลให้บริเวณที่เคยเป็นน้ำแข็งซึ่งมนุษย์เข้าไปไม่ถึง ได้เปิดออกจนปัจจุบันสามารถล่องเรือเข้าไปถึงได้ ทำให้สัตว์ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการถูกล่า

นายฮาโดว์ และทีมงาน ตั้งเป้าเดินทางระยะ 5,500 กม. ซึ่งจะใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ เพื่อศึกษาพืชและสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแถบนั้น