นิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นิทรรศการสุดยอดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์

หอดูดาวกรีนิชในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร จัดแสดงนิทรรศการสุดยอดภาพทางทางดาราศาสตร์ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม 3,800 ชิ้น จาก 91 ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง