รางวัลโนเบลมีที่มาอย่างไร?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

รางวัลโนเบลมีที่มาอย่างไร?

อัลเฟรด โนเบล นักเคมีผู้ประดิษฐ์ไดมาไมต์ ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาที่มีอยู่ในสมัยนั้นราว 9,300 ล้านบาท เพื่อก่อตั้งรางวัลโนเบล สำหรับมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วรรณกรรม, สันติภาพ, เศรษฐศาสตร์, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง