พ่อเป็นคริสต์ แม่เป็นอิสลาม ลูกเลยไร้สัญชาติตั้งแต่เกิด
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เกิดมาไร้สัญชาติ เพราะพ่อแม่นับถือต่างศาสนา

มาฮา มาโม ตกอยู่ในสถานะคนไร้รัฐ หรือไร้สัญชาติ ตั้งแต่แรกเกิด เพราะว่าทางการซีเรียไม่ยอมรับการแต่งงานของพ่อและแม่ของเธอ ซึ่งนับถือศาสนาแตกต่างกัน ส่วนเลบานอนซึ่งเป็นประเทศที่เธอเกิดก็ไม่ยอมให้สัญชาติแก่เธอ ทำให้เธอและพี่น้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้ชีวิต ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ และไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้

มาฮา ซึ่งมีแม่นับถือศาสนาอิสลาม และพ่อนับถือศาสนาคริสต์ ได้ยื่นเรื่องไปยังสถานทูตต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่มีเพียงบราซิลเพียงแห่งเดียวที่ติดต่อกลับมา และอนุญาตให้เธอเดินทางไปพักอาศัยในฐานะผู้ลี้ภัยได้ ทำให้เธอและพี่น้องกลายเป็นบุคคลที่มีตัวตนขึ้นมา