ปูติน ลงจุ่มน้ำเย็นจัดในวันอีพิฟานี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปูติน ลงจุ่มน้ำเย็นจัดในวันอีพิฟานี

ประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ถอดเสื้อลงจุ่มน้ำเย็นจัดในวันอีพิฟานี (Epiphany) เพื่อรำลึกถึงการเข้าพิธีศีลจุ่มของพระเยซู โดยคนรัสเซียทั่วประเทศต่างลงจุ่มน้ำเย็นจัดในวันอีพิฟานีเช่นกัน