Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

สรุป

 1. ร.10 พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 2. รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
 3. เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ

รายงานสด

ระบุสหราชอาณาจักรโดยตลอด

บีบีซีไทยขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามรายงานสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โปรดติดตาม เว็บไซต์บีบีซีไทย เพื่อไม่ตกข่าวสารและสถานการณ์จากประเทศไทยและทั่วโลก

ร.10 พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
EPA

นาทีประวัติศาสตร์กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกในรัชกาลที่ 10

ภาพนาทีประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แด่ปวงชนชาวไทย

นายกฯ เผยยังกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ ยันใช้ ม.44 เท่าที่จำเป็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผ่านทีวีพูล ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เริ่มมีผลบังคับใช้ ใจความว่า ปัจจุบันถือว่าอยู่ในช่วงปลายของโรดแมประยะที่สองแล้ว เพื่อนำไปสู่ระยะที่สาม คือการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาลยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นเมื่อใด  เพราะต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกกฎหมายลูกเสียก่อน ทั้งนี้ คสช.และรัฐบาลจะอยู่ประกาศหน้าที่ต่อไป โดยบรรดาประกาศและคำสั่งของ คสช. รวมถึงคำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ออกไปแล้วยังคงมีผลใช้บังคับ เช่นเดียวกับมาตรา 44 ที่ยังคงมีอยู่ แต่จะใช้ภายใต้หลักเกณฑ์เดิม คือเท่าที่จำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่อาจใช้กฎหมายปกติได้

นายกฯ กล่าวอีกว่า ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯใหม่ กำหนดให้ ครม. คสช. สนช. จะอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ส่วน สปท. และ กรธ. จะยังอยู่ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง 3.สิทธิเสรีภาพรวมถึงหน้าที่ของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯใหม่ 4.มีภารกิจสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำ 2 เรื่อง ซึ่งจะเสนอกฎหมายให้ สนช. พิจารณาเร็วๆ นี้ คือวางยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ 

“คสช. และรัฐบาล มิได้เข้ามาเพื่อต้องการอำนาจและผลประโยชน์ หรืออยู่ยาวนาน โดยปล่อยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านพ้นไปแต่ละวันโดยเปล่าประโยชน์ หากแต่ต้องการแก้ปัญหาเดิม ๆ ที่ค้างคาอยู่จนเป็นกับดักสกัดกั้นความเจริญของชาติ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลไทย

นายก
Jiraporn Kuhakan/BBC Thai

แอมเนสตี้ฯ: ทหารยังเป็นใหญ่หลังประกาศใช้ รธน.ใหม่

แชมพา พาเทล ผอ.สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า แม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่ของไทยมีเงื่อนไขที่นำไปสู่การจัดเลือกตั้งทั่วไป และกำหนดแนวทางเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ถึงกระนั้นก็แทบไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงในประเทศ

“รัฐบาลทหารของไทยยังคงมีอำนาจอย่างกว้างขวางในการปกครอง จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง อีกทั้งรัฐบาลใหม่ก็ได้รับอำนาจอย่างเสรีในการจำกัดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่กำกวม" 

“รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้ประกาศและมีคำสั่งมากมาย บังคับใช้โดยรัฐบาลทหารมาตั้งแต่รัฐประหารปี 2557 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยประกาศและคำสั่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุม โดยมีการนำไปสู่การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย “ทางการไทยได้ประกาศแล้วว่า จะไม่มีการผ่อนปรนข้อห้ามต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ความหวังที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงในอนาคตคงเป็นไปได้อยาก” 

“เราเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของตน ทางการควรยกเลิกการดำเนินคดีอาญาใด ๆ ที่มีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้แสดงความเห็นต่างอย่างสงบ และให้ยกเลิกกฎหมายจำนวนมากที่คุกคามต่อเสรีภาพอย่างไม่หยุดยั้งนับแต่รัฐประหารปี 2557”

รถถัง
Getty Images

"รธน.นี้ดีที่มีการคุมสื่อ"

ทัศนะของนักดนตรีและบัณฑิตนิติศาสตร์เกี่ยวกับ รธน.ฉบับใหม่ของประเทศ

vox6

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2560

 • เป็นฉบับแรกที่มีการประกาศใช้ในรัชกาลที่ 10 ฉบับที่สองที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ฉบับที่ห้าที่มีงานพระราชพิธี และฉบับที่ 20 ของประเทศไทย นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475

 • เป็นรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลง “ร่างสุดท้าย” บ่อยครั้งที่สุด ถึง 3 ครั้ง แม้จะผ่านการออกเสียงประชามติแล้ว ครั้งแรก แก้ไขเนื้อหาตามคำถามพ่วงประชามติ ครั้งที่สอง แก้ไขคำปรารภ เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9 และครั้งที่สาม แก้ไขเนื้อหาตามข้อสังเกตพระราชทาน

 • เพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการ “ปฏิรูปประเทศ” รวมถึง “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งไม่เคยปรากฎมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใด

 • เปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นแบบ “จัดสรรปันส่วนผสม” ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนในเมืองไทย โดยมี ส.ส. เขต 350 คน และ ส.ส.สัดส่วน 150 คน ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะชูว่าข้อดีคือทำให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย แต่หลายฝ่ายมองว่าข้อเสียคือจะทำให้เกิดรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ

 • ให้อำนาจของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเก่ายังมีผลใช้บังคับต่อไป “ทับซ้อน” กับฉบับใหม่แล้ว โดยเฉพาะอำนาจพิเศษ ตามมาตรา 44
การออกเสียงประชามติร่าง รธน.
Getty Images

เปิดเนื้อหาสำคัญ รธน. 2560 หลังปรับปรุงตามข้อสังเกตพระราชทาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเพิ่งผ่านงานพระราชพิธีประกาศใช้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พบว่ามีการแก้ไขตามข้อสังเกตพระราชทานซึ่งมีขึ้นหลัง รธน.ผ่านประชามติไปแล้ว อย่างน้อย 5 มาตรา ได้แก่

- มาตรา 5 กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครอง โดยตัดวรรค 3-5 ที่ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ เพื่อวินิจฉัย ออก

- มาตรา 12 เรื่องคุณสมบัติขององคมนตรี โดยเพิ่มข้อความว่า ให้ข้าราชการในพระองค์สามารถเป็นองคมนตรีได้

- มาตรา 16 กรณีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ จากเดิมที่ระบุว่าให้ทรงแต่งตั้ง

- มาตรา 17 กรณีที่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้เป็นไปตามลำดับที่ทรงโปรดเกล้าฯไว้ก่อนแล้ว

- มาตรา 182 ให้ตัดวรรคสอง ว่าด้วยการมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พระที่นั่งอนันตสมาคม สถานที่จัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ
EPA
พระที่นั่งอนันตสมาคม สถานที่จัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ

กรธ. ภัทระ ชี้ข้อดี รธน.ฉบับใหม่ "อย่ามัวแต่สนใจว่าคนมีอำนาจคนไหนจะอยู่หรือจะไป "

นายภัทระคำพิทักษ์ หนึ่งในสมาชิก กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เขียน ในโพสต์ ทางเฟซบุ๊คส่วนตัว เมื่อ 4 เม.ย. ว่า  จะต้องมีการออกกฎหมายใหม่มารองรับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญราว ๆ 50 กว่าฉบับ และข้อดีอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อ่านเพิ่มเติม

85 ปี ปชต. กับ 20 รธน. เมื่อไหร่จะหยุดรัฐประหารได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ประกาศใช้ แล้ว เป็นฉบับที่ 20 นับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475

แต่ด้วยอายุเฉลี่ยของรัฐธรรมนูญไทย ซึ่งอยู่ที่เพียงฉบับละ 4 ปีเศษ ก่อให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดจะอยู่ได้นานแค่ไหน มีโอกาสจะเป็น "ฉบับสุดท้าย" ที่มีอายุยาวนานเช่นเดียวกฎหมายสูงสุดของนานาอารยประเทศหรือไม่

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
Getty Images

ฮิวแมนไรท์วอทช์ชี้ รธน.ใหม่สืบทอดอำนาจทหาร

HRW ชี้รัฐธรรมนูญใหม่สืบทอดอำนาจระบอบทหาร / เริ่มนับถอยหลังเลือกตั้ง แต่ คสช.ยังริดรอนสิทธิ์เสรีภาพ-ขัดขวางประชาธิปไตย-ปราบคนเห็นต่าง  

ทหาร
Getty Images

ภาคการท่องเที่ยว ขานรับสัญญาสู่โหมดประชาธิปไตย

นายสง่า เรืองวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป ผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมย่านถนนข้าวสาร ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร ตัวแทนภาคการท่องเที่ยว บอกกับ บีบีซีไทย ว่า การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ทำให้ประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ปลดล็อคเงื่อนไขบางประการที่ต่างชาติได้กำหนดไว้นับตั้งแต่การเข้ายึดอำนาจของคสช. 

“นี่คือสัญญาที่สำคัญของการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้ง” นายสง่ากล่าว

Kaosan Road
Getty Images

รังสิมันต์: รธน.ใหม่ไม่มีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพ

นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ กล่าวกับบีบีซีไทยว่า ส่วนตัวมองว่ารัฐธรรมนูญฯ นี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งสังคมไทยได้ เพราะแม้จะผ่านประชามติ แต่ก็เป็นประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมในหลายประการ โดยเนื้อหาที่เห็นว่าเป็นปัญหา เช่น ที่มา ส.ว. ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การรับรองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญฯ ไม่สามารถจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้จริง เนื่องจากหัวหน้า คสช.ยังสามารถใช้มาตรา 44 ได้ ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ 

"สุดท้ายไม่มีความหมายเรื่องหลักประกันสิทธิเสรีภาพ เพราะมาตรา 44 ก็สามารถละเมิดสิทธิเสรีภาพใดๆ ก็ได้อยู่แล้ว ซึ่งได้รับการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และใครก็เอาผลกระทบจากมาตรา 44 ฟ้องร้อง คสช. ไม่ได้" นายรังสิมันต์กล่าว

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
Wasawat Lukharang/BBC Thai
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ภายหลัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แล้วพระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื้อหา รธน.ฉบับใหม่

อ่านเนื้อหา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  โดยละเอียด 

การตีระฆัง
Wasawat Lukharang/BBC Thai
พระสงฆ์ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
Wasawat Lukharang/BBC Thai
พระสงฆ์ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 • 7 ส.ค.2559 - วันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ยกร่าง
 • 10 ส.ค.2559 - กกต.รับรองผลประชามติอย่างเป็นทางการ เห็นชอบทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง
 • 8-9 พ.ย.2559 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติขึ้นทูลเกล้าฯ
 • 9 ม.ค.2560 - สำนักราชเลขาธิการทำเรื่องมาถึงรัฐบาล ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสรับสั่งว่ามี 3-4 เรื่องที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชอำนาจ
 • 11 ม.ค.2560 - วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เปิดรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน จำนวน 11 คน
 • 13 ม.ค.2560 - ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบ 3 วาระรวด แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพื่อให้นายกฯ ขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ กลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้
 • 20 ม.ค.2560 - รัฐบาลได้รับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฯ คืนมาแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตพระราชทาน
 • 17 ก.พ.2560 - นายกฯ นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการออกเสียงประชามติ ร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตพระราชทาน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
มีชัย
Getty Images

"ถ้า คสช.ปราบโกงได้ดีกว่าก็ไม่ต้องมีเลือกตั้ง"

นักศึกษาถาม  รธน.ฉบับใหม่จะปราบโกงได้จริงหรือ?

vox3

ภาพนายกฯ ก่อนร่วมพิธี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13.30 น.เพื่อไปร่วมพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

นายก
Jiraporn Kuhakan/BBC Thai

"รธน.ฉบับที่ 20 ไม่ใช่ฉบับสุดท้าย"

นักศึกษาคาด รธน.ฉบับที่ 20 จะช่วยแก้ปัญหาการเมือง แต่เชื่อยังไม่ใช่ฉบับสุดท้าย

vox4

ทหารยิงปืนใหญ่ 21 นัด

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด  หลังจาก เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เสร็จสิ้น 

ทหารยิงปืนใหญ่
Jiraporn Kuhakan/BBC Thai
พิธียิงสลุตจำนวน 21 นัด ที่สนามเสือป่า หนึ่งในพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20

ประธานสภาอุตฯ เชื่อ รธน.ใหม่ใช้ ช่วยต่างชาติเชื่อมั่น

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยกับบีบีซีไทย หลังจากรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ประกาศใช้ว่า กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นไปตามโรดแมปที่รัฐบาลกำหนดไว้ และทำให้การเดินหน้าสู่การเลือกตั้งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อภาพรวมของการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ เพราะนักลงทุนจะมีความมั่นใจต่ออนาคตของการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น

"ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในวันนี้จะ ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น โครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)” นายเจนกล่าว

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโครงการดังกล่าวเมื่อวานนี้ เบื้องต้นได้อนุมัติลงทุนเมืองการบินภาคตะวันออก 2 แสนล้านบาท โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 158,000 ล้านบาท

Thai building
Reuters

สนช.ทิ้งหุ้นสัมปทานรัฐ หวั่นตกเก้าอี้ตาม รธน.ใหม่

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ทำให้สมาชิก สนช. ต้องปฏิบัติตามมาตรา 184(2) ที่ห้ามสมาชิก สนช. รวมถึงคู่สมรสและบุตร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญาหรือรับสัมปทานจากรัฐ ไม่เช่นนั้นจะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยทันที สมาชิก สนช. หลายคนจึงตัดสินใจขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวไปก่อนหน้านี้

อ่านเพิ่มเติม  http://www.thairath.co.th/content/906856

คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับ รธน.ฉบับที่ 20

ความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ต่อ รธน.ฉบับใหม่ของประเทศ  

คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับ รธน.ฉบับที่ 20

มีชัย: เลือกตั้งต้นปี 2561 เป็นไปไม่ได้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า คงไม่สามารถจัดการเลือกตั้งภายในต้นปี 2561 อย่างที่มีนักวิชาการบางคนเสนอได้ เพราะการพิจารณากฎหมายลูกบางฉบับต้องใช้เวลา ที่สำคัญต้องดูความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=134263&t=news

มีชัย
Getty Images

ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีประกาศใช้ รธน.2560

15.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

15.12  น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จำนวน 3 ฉบับ พระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนจะมอบให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร

15.21 น. เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

15.31 น. เจ้าพนักงานอาลักษณ์อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เสร็จสิ้น ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง

15.35 น. พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

15.40 น. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) จบการถ่ายทอดสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

คนโบกธงชาติไทยที่อนุสารีย์ประชาธิปไตย
Getty Images

ทัศนะของคนรุ่นใหม่ต่อ รธน.ฉบับที่ 20

ฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ต่อ รธน.ฉบับที่ 20 

ความเห็นคนรุ่นใหม่ต่อ รธน.ฉบับที่ 20

วัฒนา: นายกฯไม่ควรใช้ ม.44 หลัง รธน.ใหม่ประกาศใช้

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า หลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องการใช้มาตรา 44 ที่ยังอยู่แม้หลังรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม่ประกาศใช้ เพราะถือว่าไม่มีการตรวจสอบ เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. มีจิตสำนึกก็ไม่ควรใช้มาตรา 44 อีก เพราะหากใช้อำนาจดังกล่าวไปจนถึงวันเลือกตั้ง รัฐบาลใหม่จะไม่สามารถทำงานได้

“พท. พร้อมลงเลือกตั้ง วันนี้เห็นได้ชัดว่าพรรคการเมืองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเห็นด้วยกับเผด็จการ และกลุ่มต่อต้านเผด็จการ ถ้าเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำงานดี ก็ไม่ต้องเลือก พท.” นายวัฒนากล่าว

อ่านเพิ่มเติม  http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035206

ทหารที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
get

ร.10 ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

เมื่อเวลา15.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จำนวน 3 ฉบับ พระราชทานแก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนจะมอบให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร

ร.10 เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อเวลา 15.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

บีบีซีไทยลำดับเหตุการณ์ "กว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20" นับตั้งแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 2557  

ชมคลิปทาง  http://www.bbc.com/thai/39491973

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
Wasawat Lukharang/BBC Thai

พิธีพระราชทาน รธน.ครั้งแรกในรอบ 49 ปี

พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ถือเป็นฉบับที่ห้าที่มีพระราชพิธี แต่เป็นฉบับแรกในรอบ 49 ปี

รธน
Wasawat Lukharang/BBC Thai

มีชัย นำ กรธ.ถ่ายรูปหมู่หน้ารัฐสภา

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นำ กรธ. ทุกคนมาถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา ก่อนเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

มีชัย
Wasawat Lukharang/BBC Thai
มีชัยถ่ายรูปหมู่
Wasawat Lukharang/BBC Thai

สุวิทย์: ม.44 ยังอยู่ แม้ รธน.ใหม่ใช้แล้ว

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ คงไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาใช้อำนาจมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ ชั่วคราว พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพราะยังสามารถใช้ได้อยู่เมื่อมีความจำเป็น ส่วนมาตรา 44 ที่เคยประกาศใช้ไปแล้วก็ยังคงอยู่ หากรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาต้องการยกเลิก ก็จะต้องออกเป็นกฎหมายเพื่อยกเลิก

อ่านเพิ่มเติม  http://www.matichon.co.th/news/521277

สุวัจน์ ประกาศ ปรองดองต้องไม่กินรวบ

"อย่าออกนอกรั้วสภา อย่าไปที่ถนน เพราะเราเป็นต้นแบบเป็นตัวแทนของประชาธิปไตย ฉะนั้นกติกาต่างๆ เรายิ่งต้องรักษาเอาไว้ มีอะไรก็พูดกันในสภา ตัดสินกันในสภา อาจจะแพ้ อาจจะชนะ สภามีเทอม สภาไม่ใช่ ฟอเอฟเวอร์ (ตลอดกาล) ก็ 4 ปี ฉะนั้นทำดีทำไม่ดี ก็มีเทอมของการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างไปเจอกันใหม่สำหรับทัวร์นาเมนท์หน้า"  

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวกับบีบีซีไทยถึงแนวทางการปรองดองที่เขาอยากเห็น 

อ่านเพิ่มเติม

สุวัจน์
Getty Images

ปชป-ภูมิใจไทย ประกาศพร้อมเลือกตั้ง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่า หลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใช้ อยากให้คณะรักษาความมสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่อนคลายคำสั่งห้ามพรรคการเมืองต่างๆ ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ ปชป.พร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปี 2561 แม้จะมีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็ตาม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุว่า อยากรอดูก่อนว่าหลังรัฐธรรมนูญฯ ประกาศใช้ จะมีการอนุญาตให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้เมื่อไร ยืนยันว่า ภท. พร้อมเลือกตั้ง เพราะแม้จะไม่ใช่พรรคใหญ่ แต่มีฐานทุนที่ดี มีสมาชิกที่มีคุณภาพ และคุ้นเคยกับพื้นที่ ที่สำคัญมีระยะเวลาตามโรดแม็ป 12-18 เดือนในการเตรียมตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2554 ปชป. และ ภท. ได้จำนวน ส.ส. มาเป็นอันดับที่สองและสาม ที่ 159 คน และ 34 คน ตามลำดับ

อภิสิทธิ์
Getty Images

มารู้จักเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 กับความเห็นของฝ่ายหนุนและฝ่ายค้าน

แม้ กรธ. จะพยายามชูจุดเด่นรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2560 เรื่องการ "ต้านโกง" แต่หลายฝ่ายก็ได้ออกมาชี้ถึงจุดอ่อนของ กม.สูงสุดฉบับนี้   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รธน
Getty Images

พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

บีบีซีไทยรายงานสดผ่านไลฟ์เพจเนื่องในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ธงชาติไทยและทหาร
Getty Images