ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ : พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ตอนที่ 1

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บีบีซีไทยขอเชิญบันทึกพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซีจากสารคดี Soul of a Nation – The Royal Family of Thailand (ศูนย์รวมใจของชาติ – พระราชวงศ์ไทย) ซึ่งเคยออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2523 มาเผยแพร่ให้ชมกันอีกครั้ง

ในตอนแรกนี้ บีบีซีไทยเชิญทุกท่านรับฟังพระราชดำรัสซึ่งพระราชทานสัมภาษณ์แก่เดวิด โลแมกซ์ ผู้สื่อข่าวบีบีซี ถึงเรื่องของความเป็นกษัตริย์และพระราชภาระที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งทรงเห็นว่าผิดแผกแตกต่างจากกษัตริย์โดยทั่วไป แต่พระองค์ทรงมุ่งประโยชน์ของมหาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง