ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ : พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ตอนที่ 2

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บีบีซีไทยขอเชิญบันทึกพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซีจากสารคดี Soul of a Nation – The Royal Family of Thailand (ศูนย์รวมใจของชาติ – พระราชวงศ์ไทย) ซึ่งเคยออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2523 มาเผยแพร่ให้ชมกันอีกครั้ง

ในตอนที่สองนี้ บีบีซีไทยขอเชิญชาวไทยร่วมกันรำลึกถึงภาพความประทับใจในอดีต เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งฟังพระราชดำรัสถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพระองค์และพสกนิกรชาวไทยอันจะขาดเสียมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง