ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ : พระราชดำรัสซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานสัมภาษณ์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ตอนที่ 3

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บีบีซีไทยขอเชิญบันทึกพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซีจากสารคดี Soul of a Nation – The Royal Family of Thailand (ศูนย์รวมใจของชาติ – พระราชวงศ์ไทย) ซึ่งเคยออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2523 มาเผยแพร่ให้ชมกันอีกครั้ง

ในตอนที่สามนี้ บีบีซีไทยเชิญทุกท่านรับฟังพระราชดำรัสซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานสัมภาษณ์แก่เดวิด โลแมกซ์ ผู้สื่อข่าวบีบีซี ถึง “รักแรกพบ” ของพระองค์ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง