ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นายเลื่อน พันธ์เพชร อดีตข้าราชการกรมศิลปากร อายุ 100 ปี บอกเล่าความทรงจำเกี่ยวกับในหลวง ร.9

นายเลื่อน พันธ์เพชร อดีตข้าราชการกรมศิลปากร อายุ 100 ปี ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยโดยบอกเล่าความทรงจำของเขาเมื่อครั้งเป็นช่างประจำสำนักสถาปัตยกรรม สังกัดกรมศิลปากร และได้มีส่วนร่วมในการทำพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 9 นายเลื่อนได้เห็นพระปรีชาสามารถในโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ ทั้งการทำฝนเทียม และการสร้างเขื่อน นายเลื่อนเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพื้นฐานชีวิตของคนไทย และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของชาวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง