พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร Image copyright EPA
คำบรรยายภาพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 64 พรรษา ทรงเป็นพระโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 โดยเมื่อมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับการศึกษาระดับประถมและมัธยมที่สหราชอาณาจักร จากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่ประเทศออสเตรเลีย จนทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เมื่อ พ.ศ. 2519 เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้ว ได้ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และทรงเข้ารับราชการทหาร โดยประจำกรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม และต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินพาณิชย์หลายหลักสูตร และได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินสำหรับเครื่องบินขับไล่ของทหารด้วย

Image copyright Getty Images

ในด้านพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นหลายแห่ง เพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร และทรงเสด็จในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปในงานพระราชพิธีสำคัญบ่อยครั้ง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอภิเษกสมรสมาแล้วสามครั้ง โดยครั้งแรกกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระธิดาคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครั้งที่สองกับสุจาริณี วิวัชรวงศ์ มีพระโอรส 4 พระองค์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่สามกับท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี มีพระโอรสคือพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ