ครบรอบ 159 ปีไทยส่งทูตคณะแรกเยือนอังกฤษ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ครบรอบ 159 ปีไทยส่งทูตคณะแรกเยือนอังกฤษ

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 เป็นวันที่คณะทูตจากสยามเดินทางเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย แห่งสหราชอาณาจักร เป็นครั้งแรก

นายเผด็จ ขำเลิศสกุล นักวิจัยประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำหอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ เปิดเผยว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 เป็นวันที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอังกฤษ โดยเป็นวันที่คณะทูตจากสยามได้เดินทางเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติ

นายเผด็จ กล่าวว่า สยามปลีกตัวออกจากความสัมพันธ์กับประเทศยุโรปมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 สยามได้เริ่มรื้อฟื้นการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติยุโรปขึ้นมาอีกครั้ง ทว่าเป็นความสัมพันธ์ในระดับขุนนาง ผู้สำเร็จราชการในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ หรือโปรตุเกสเท่านั้น ไม่ใช่ในระดับการทูตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประมุขของประเทศ

จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทรงแต่งตั้ง เซอร์จอห์น เบาว์ริง เป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2398 เพื่อเจริญพระราชไมตรีและเจรจาทำสนธิสัญญากับกรุงสยาม นับเป็นครั้งแรกที่ราชทูตเชิญพระราชสาส์นของกษัตริย์จากชาติมหาอำนาจยุโรปเข้ามายังกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯให้จัดการรับรองอย่างเต็มที่ อันนำไปสู่การส่งคณะทูตจากสยามชุดแรกเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400

ข่าวที่เกี่ยวข้อง