ทหารสิงคโปร์-ไทยเตรียมฝึกร่วม Crescendo 2016 ที่ค่ายไทรโยค

Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ ไทยและสิงคโปร์พัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด รวมถึงความร่วมมือด้านการทหาร

นายมาลิกี ออสมาน รัฐมนตรีแห่งรัฐอาวุโสกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกของกองทัพบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ค่ายไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ​ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการฝึกร่วม/ผสม

สำหรับการฝึกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ค่ายไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยใช้ชื่อรหัสว่า "การฝึกเครสเซนโด (Exercise Crescendo)" โดยรัฐบาลไทยยินยอมให้กำลังทหารของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์เคลื่อนย้ายกำลังและทำการฝึกในราชอาณาจักรไทยได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลง รวมทั้งกองทัพไทยจะจัดให้กำลังทหารสาธารณรัฐสิงคโปร์พำนักในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำการฝึก โดยจัดให้ฝึกภายในค่ายฝึก จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ค่ายฝึกไทยโยค ค่ายฝึกวรแก่นทราย ค่ายฝึกเขาเม็ง และค่ายฝึกหลุมหิน

การเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของนายมาลิกี ออสมานในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมจะได้พบปะหารือ และสร้างความคุ้นเคย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น