พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

คนไทยในสหราชอาณาจักรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ50วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เมื่อวานนี้ (4 ธ.ค.)