โปรดเกล้าฯ ดาว์พงษ์, ธีรชัย, ไพบูลย์ เป็นองคมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ Image copyright EPA/ROYAL HOUSEHOLD BUREAU

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วันนี้ (7 ธ.ค.) ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ภายหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ประกอบด้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พลเอก ธีรชัย นาควานิช และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา
Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศแต่งตั้งในครั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

คณะองคมนตรีชุดนี้ประกอบด้วย องคมนตรีใหม่ 3 คน คือ

1.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อายุ 63 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก จบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Image copyright NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

2.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อายุ 61 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15

Image copyright MADAREE TOHLALA/Getty Images
คำบรรยายภาพ พลเอก ธีรชัย นาควานิช

3.พลเอก ธีรชัย นาควานิช อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารบก เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการการไฟฟ้านครหลวง ตุลาการศาลทหารสูงสุด และราชองครักษ์พิเศษ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14

ทั้งนี้ องคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย

พล.อ.เปรม พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร พล.ร.ต.ม.ล.อัศนี ปราโมช นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล นายพลากร สุวรรณรัฐ นายอำพล เสนาณรงค์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายเกษม วัฒนชัย นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ และพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข

สำหรับองคมนตรีชุดเก่าที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้แก่ นายธานินทร์ นายเชาวน์ พล.อ.อ.กำธน พล.อ.พิจิตร นายอำพล พล.ร.อ.ม.ล.อัศนี ม.ร.ว.เทพกมล พล.ร.อ.ชุมพล นายจุลนภ ส่วนนายสวัสดิ์ วัฒนายากร ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2555

Image copyright BBC Thai
คำบรรยายภาพ ทำเนียบรัฐบาลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดิษฐานด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า โดยประดับครุฑพ่าห์อยู่เบื้องล่างพระบรมฉายาลักษณ์ เหนืออักษรข้อความทรงพระเจริญ พร้อมวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเพื่อถวายราชสักการะ

หลังประกาศแต่งตั้งองคมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่าต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อมาทดแทน พล.อ.ดาว์พงษ์ และ พล.อ.ไพบูลย์ แต่ต้องไปถามรายละเอียดจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องทั้งหมด

ขณะที่พลเอกไพบูลย์ เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ช่วงบ่ายวันนี้ เพื่ออำลาตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมระบุว่าจะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีต่อไป