พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Image copyright REUTERS/Athit Perawongmetha

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต วันนี้ เวลา 17.57 น.

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

Image copyright REUTERS/Athit Perawongmetha

รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม และเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการจึงกำหนดวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ และมีพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกปี