ไทยมีแรงงานต่างด้าวหญิงในภาคก่อสร้างมากที่สุดในโลก

คนงานก่อสร้างต่างด้าวหญิง Image copyright AP Photo/Dake Kang

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เปิดเผยรายงานล่าสุดที่ระบุว่า ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวหญิงที่เข้ามาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกว่า 200,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของคนงานก่อสร้างต่างด้าวทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือเป็นจำนวนมากกว่าประเทศใด ๆ ในโลก และแรงงานต่างด้าวหญิงเหล่านี้ต้องเผชิญปัญหาการได้ค่าแรงน้อยกว่าผู้ชาย ทั้งยังเสี่ยงจะถูกไล่ออกจากงานหากตั้งครรภ์

ตัวเลขแรงงานต่างด้าวหญิงที่เข้ามาทำงานก่อสร้างในไทยเกือบ 40% นั้น ถือว่ามากกว่าหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯที่มีคนงานก่อสร้างหญิงอยู่ไม่ถึง 9% นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปี 2533 ยังบ่งชี้ว่า ในบรรดาประเทศกำลังพัฒนา 49 ประเทศ ไทยเป็นประเทศเดียวที่มีสัดส่วนผู้หญิงในภาคแรงงานก่อสร้างเกิน 10%

Image copyright AP Photo/Dake Kang

รายงานของ ไอแอลโอ ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ ระบุว่า คนงานก่อสร้างต่างด้าวหญิงที่เข้ามาใช้แรงงานในไทย ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมา และลาว พวกเธอเข้ามาทำงานตามแหล่งงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ

ไอแอลโอ ระบุว่า แม้แรงงานหญิงเหล่านี้จะทำงานแบกหาม ก่ออิฐ และฉาบปูน เช่นเดียวกับแรงงานชาย แต่พวกเธอกลับได้รับการฝึกอบรมเรื่องการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้ค่าแรงน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานผู้ชาย โดยกว่า 70% ของผู้หญิงที่ร่วมการสำรวจครั้งนี้เผยว่าได้ค่าแรงประมาณวันละ 190 บาท แม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่วันละ 300 บาท และไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้หญิงชายได้รับค่าแรงอย่างเท่าเทียมกันก็ตาม

Image copyright AP Photo/Dake Kang

นอกจากนี้ที่พักอาศัยซึ่งนายจ้างจัดไว้ให้ก็ไม่มีความปลอดภัย ส่งผลให้พวกเธอต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวว่าจะถูกเพื่อนร่วมงานชายล่วงละเมิดทางเพศ ทำให้การหาสามีไว้เป็นผู้คุ้มครองความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนงานหญิงเหล่านี้ แต่ขณะเดียวกันพวกเธอก็ต้องระวังไม่ให้ตนเองตั้งครรภ์เพื่อที่จะไม่ต้องถูกไล่ออกจากงานด้วย