ร.10 รับสั่งกับรัฐบาล “ทำให้ประเทศไม่มีความขัดแย้ง”

Image copyright LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images
คำบรรยายภาพ นายกรัฐมนตรีเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสั่งให้รัฐบาลทำให้ประชาชนมีความสุขและประเทศสงบสุข

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ทรงรับสั่งกับตนและคณะรัฐมนตรีว่า ขอให้รัฐบาลทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุด โดยใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนกนาถ ที่ทำมากว่า 70 ปี ทั้งเรื่องการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาเสริมสร้างชีวิต และสิ่งสำคัญคือทำให้ประเทศมีความสงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ และรัฐบาลจะต้องสนองตอบตามที่ทรงรับสั่งไว้

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวระหว่างเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ (14 ธ.ค.) ทั้งยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนในอีก 20 ปี และไม่ได้ทำเพื่อสืบทอดอำนาจ และ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้เสนอให้มีการทบทวนโครงการใหญ่ๆ ทั้งหมดที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่ไม่มีทางผ่านการทำประชาพิจารณ์ โดยจะต้องทบทวนหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นโครงการย่อยหรือขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถทำงานได้มากขึ้น

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำด้วยว่ายุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นความเห็นจากทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ แต่ก็ยอมรับว่ายังมีอีกบางฝ่ายที่ไม่ร่วมมือ และไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น แต่รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้อำนวยการ ทำหน้าที่บูรณาการงานต่างๆ เพื่อเดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้ โดยจะต้องทำให้ประเทศไทยสงบสุข และไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไป

Image copyright Wasawat Lukharang
คำบรรยายภาพ พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่าโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 1 กิโลเมตรจะต้องทำให้สำเร็จภายในรัฐบาลของตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ยกตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องทำให้สำเร็จภายในรัฐบาลนี้ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 1 กิโลเมตร (เตาปูน-บางซื่อ) ที่ยังมีปัญหา โดย พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าหากติดขัดเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอื่นใด ขอให้แจ้งมา ตนจะแก้ไขให้ เพราะเป็นการลงทุนมหาศาล และต้องเชื่อมต่อให้หมด

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน หรือ Action Plan ปี 2560 มูลค่าลงทุนรวม 896,000 ล้านบาท เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนดำเนินงานในร่างกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) โดยโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการมีจำนวนทั้งหมด 36 โครงการ รวมถึงรถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทางหลวงพิเศษ และทางพิเศษ