ร.10 ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม

Image copyright ROYAL HOUSEHOLD BUREAU / HANDOUT
คำบรรยายภาพ ราชกิจจานุเบกษาระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่ม โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแต่งตั้งพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นองคมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี เมื่อวานนี้ (23 ธ.ค.) โดยเนื้อหาในประกาศระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า: "ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศวันที่ 12 ธ.ค.2559 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น" จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นองคมนตรี โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 12 และมาตรา 13 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

Image copyright Ratchakitcha
คำบรรยายภาพ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี วันที่ 23 ธ.ค.2559