ศธ.พบ "โรงเรียนไอซียู" ขาดครู-ผลการเรียนต่ำ-เด็กติดยา กว่าหมื่นโรง ทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ Image copyright CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images

กระทรวงศึกษาธิการเผยพลสำรวจเบื้องต้นพบโรงเรียนมีปัญหาระดับไอซียู ทั่วประเทศ กว่า 10,000 โรง ทั้งขาดครู สัมฤทธิผลการเรียนต่ำ เด็กขาดเรียนและติดยาเสพติด เร่ง ผอ.โรงเรียนแก้ปัญหา

สื่อหลายสำนักรายงานอ้างอิง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่ระบุวานนี้ (27 ธ.ค.) ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมกำหนดนโยบายทางการศึกษาที่เห็นภาพและจับต้องได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ข้อ โดยโครงการสำคัญอย่างหนึ่งคือ การยกระดับโรงเรียนที่อยู่ในภาวะไอซียู หรือโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีโรงเรียนที่มีภาวะไอซียูอยู่ประมาณ 10,000 โรง และสภาพปัญหาที่แตกแต่งกัน เช่น มีปัญหาขาดครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โรงเรียนมีเด็กพิเศษจำนวนมาก มีปัญหาเด็กไม่มาเรียน เด็กติดยาเสพติด

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ศธ.ต้องเข้าไปดูแลโรงเรียนเหล่านี้ โดยจะต้องมีการเกลี่ยงบประมาณ และให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย โดยแต่ละโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ที่สำรวจตัวเองก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่ และต้องการความช่วยเหลืออย่างไร ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการโรงเรียนใดสามารถพาตัวเองออกจากภาวะไอซียูได้ ก็ควรที่จะมีรางวัลตอบแทนให้ ซึ่งต้องมาหารือว่าจะในรูปแบบใด

"เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้ลงพื้นที่ตรวจตัวอย่างโรงเรียนไอซียูแห่งหนึ่ง พบว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนแออัด มีนักเรียนกว่า 900 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติดยาเสพติดทุกคน ซึ่งโครงการนี้จะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นรูปธรรมจริงๆ" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

Image copyright Jonas Gratzer/LightRocket via Getty Images

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ในเรื่องการคอร์รัปชันนั้นจะพยายามลดระบบอุปถัมภ์ให้ได้มากที่สุด และอยากให้ทุกคนให้ช่วยสอนทั้งเด็กเล็กและเด็กโตให้กลัวการโกง โดยครูจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเขา

นอกจากนี้ ศธ.ได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 มาปฏิบัติด้วย เช่น เรื่องครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้น จะต้องปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ รวมถึงลดขั้นตอนการพิจารณาด้วย เพราะจะช่วยลดปัญหาครูไปจ้างเขียนผลงาน