คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เผยได้ร่างกรอบ ''สร้างพื้นที่ปลอดภัย'' กับกลุ่มผู้เห็นต่างเสร็จแล้ว

พื้นที่ปลอดภัย Image copyright MADAREE TOHLALA/AFP/Getty Images

พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยความคืบหน้าจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างที่มาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร่างกรอบเพื่อจัดทำ ''พื้นที่ปลอดภัย'' และมีความเห็นตรงกันว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออก

พลเอกอักษรา เกิดผล เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ว่า คณะทำงานด้านเทคนิคได้เดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐไทย ซึ่งเรียกตนเองว่า "มาราปาตานี" ที่เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 โดยได้ร่วมกันจัดทำร่างกรอบแนวความคิด ความร่วมมือในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย ทั้งในเรื่องของคำจำกัดความ, คำนิยาม กลไก และระยะเวลาในการดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งกลไกดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

พลเอกอักษรา ระบุด้วยว่า แม้จะมีการร่างกรอบแนวคิดและความร่วมมือเรียบร้อยแล้ว แต่การจัดทำพื้นที่ปลอดภัยยังมีรายละเอียดในการดำเนินการค่อนข้างมาก นอกจากนี้กลุ่มผู้เห็นต่างฯ โดยเฉพาะที่อยู่ในทีมพูดคุยและกองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ ยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยที่จะมาเข้าร่วม ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบยืนยันในหลักการว่าจะให้หลักประกันความปลอดภัยอย่างเต็มที่ต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว

Image copyright MADAREE TOHLALA/AFP/Getty Images

หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ เผยถึงกรณีที่ยังไม่สามารถกำหนดพื้นที่ปลอดภัยได้ว่าเป็นพื้นที่ใด เนื่องจากกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ยังมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งฝ่ายไทยก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ห่วงในเรื่อง "ความปลอดภัย" เหมือนกัน จึงสามารถร่วมมือกันได้โดยใช้แนวทางสันติวิธี

"จะต้องไม่มีฝ่ายใดใช้ความรุนแรงต่อกัน และมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตา เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจในความปลอดภัยอย่างแท้จริง ในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันในรายละเอียดเรื่องห้วงเวลาในการเตรียมพื้นที่ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายต่อไป" พลเอกอักษรา กล่าว

Image copyright MUHAMMAD SABRI/AFP/Getty Images

ทั้งนี้ การเดินทางไปพูดคุยของคณะทำงานเทคนิคฯ ครั้งนี้เป็นการยืนยันกับกลุ่มผู้เห็นต่างฯ ว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมในทุกเรื่อง เนื่องจากได้ทางการไทยได้ควบคุมดูแลความปลอดภัยพื้นที่อยู่แล้วทั้ง 37 อำเภอ โดยในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าจะร่วมมือกันขจัดปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่มีความหวาดระแวง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี