นายกฯ คิดรวมเรื่องปรองดองในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

Image copyright Thai Government

''พลโทสรรเสริญ'' เผยนายกฯ ได้แนวคิดรวมเรื่องปรองดองในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เล็งดึงประชาชน ภาคประชาสังคม และกลุ่มการเมืองคู่ขัดแย้งเข้าร่วม

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาคิดรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยเห็นว่าควรเพิ่มสาระสำคัญในเรื่องการปรองดองเข้าไปในคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีความเห็นที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการการปฏิรูปประเทศขึ้น

พลโทสรรเสริญ ให้เหตุผลที่ต้องมีการเพิ่มเรื่องปรองดองเข้ามาในเวลานี้ว่า เชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้รับข้อมูลข่าวสารจากทุกภาคส่วน และมีคำถามถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการปรองดองของรัฐบาลที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

พลโทสรรเสริญ กล่าวถึงโครงสร้างคณะกรรมการเตรียมการการปฏิรูปประเทศด้วยว่าเดิมมีคณะกรรมการ 19 คน แต่เมื่อมีการเพิ่มเรื่องปรองดองเข้ามาก็จะต้องเชิญผู้แทนภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งส่วนตัวคาดว่า เมื่อมีการพูดถึงเรื่องปรองดอง ก็ควรจะมีการเชิญกลุ่มการเมืองคู่ขัดแย้งเข้ามาร่วมด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว