เสียงดนตรีจากหัวใจเด็กพิการทางสายตา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เสียงดนตรีจากหัวใจเด็กพิการทางสายตา

Thai Blind Orchestra แห่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่เขาใหญ่ นับเป็นวงดนตรีออร์เคสตร้าวงแรกของไทยที่สมาชิกในวงทุกคนเป็นผู้พิการทางสายตา และอาจจะเป็นวงแรกของโลกที่ใช้ตัวโน้ตเป็นอักษรเบรลล์ อลงกต ชูแก้ว ผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและผู้ก่อตั้งวง บอกว่า วงดนตรีวงนี้เป็นการส่งสารถึงสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของ "โอกาส"

ครูอลงกต เล่าให้บีบีซีฟังว่า วง Thai Blind Orchestra ก่อตั้งขึ้นจากการที่เยาวชนผู้พิการทางสายตากลุ่มหนึ่งที่ไปทำงานและเรียนที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นประจำบอกกับครูว่าพวกเขาอยากเล่นดนตรี อยากเล่นเครื่องสาย เช่น ไวโอลิน แม้ในตอนนั้นทางกลุ่มจะไม่มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรี แต่ก็ตัดสินใจตั้งวงขึ้นโดยได้รับน้ำใจจากผู้คนทั่วประเทศที่ร่วมกันบริจาคเครื่องดนตรีให้เด็ก ๆ ในวงจนครบทุกคน

ครูอลงกต บอกว่า วง Thai Blind Orchestra เป็นการส่งสารไปยังสังคมว่า "โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ" ถ้าเด็ก ๆ ได้รับโอกาสมากขึ้น พวกเขาก็จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ

ส่วนเด็ก ๆ ในวงบอกว่า ความพิการทางสายตาไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นดนตรีของพวกเขา เพราะดนตรีเป็นสิ่งที่สัมผัสและรับรู้ด้วยหัวใจ พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของวง และอยากเล่นดนตรีต่อไปเรื่อย ๆ เด็ก ๆ มองว่าการเล่นดนตรีเป็นสิ่งดีและพวกเขาอยากสร้างความสุขให้แก่ผู้คน