มีชัย: เร่งพิจารณาร่างแก้ไข รธน. ฉบับ 20 ใน 30 วัน หลัง รธน. ปี 57 ที่แก้ไขมีผล

รัฐธรรมนูญ, ราชอาณาจักรไทย, ฉบับชั่วคราว, ร่างแก้ไข. ฉบับผ่านประชามติ, มีชัย ฤชุพันธ์ Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันนี้ (13 ม.ค.) ถึงขั้นตอนหลังจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2557 ผ่านการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)โดยระบุว่าต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ ลงมาก่อน จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ในเบื้องต้น แล้วจึงส่งให้คณะกรรมการพิเศษช่วยพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่แก้มา และสอดคล้องกันทั้งร่าง

นายมีชัยระบุด้วยว่า การพิจารณาจะต้องทำให้เสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ในร่างแก้ไข รธน.ปี 2557 ได้เพิ่มข้อความให้แก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นการระบุให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นไม่ได้มีนัยยะอื่น และยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ เพราะโรดแมปหรือกรอบเวลายังคงเดิม ขึ้นอยู่กับว่าจะได้เริ่มนับหนึ่งเมื่อไหร่ แต่ไม่คิดว่าจะนานไปถึงปี 2562

"ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะร่างเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่ต้องไปจารเนื้อหาของร่างก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่คงไม่จารทั้งเล่ม คงจารเฉพาะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบ 30 วัน ซึ่งรัฐบาลต้องร่าง เพราะจะรู้ดีกว่า ต้องคุยกับสำนักราชเลขาฯ มากกว่า" นายมีชัยกล่าว

คำว่า "จาร" นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ระบุว่าหมายถึงการใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานหรือศิลา ให้เป็นตัวหนังสือ