รู้จัก พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

รู้จัก พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ

มาทำความรู้จักร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่เป็นประเด็นโต้เถียงอยู่ในเวลานี้