เพิ่มเติม -- วิป สปท. สั่งทบทวนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ

Thai Media Image copyright Thai Journalist Association
คำบรรยายภาพ 30 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เคยร่วมกันออกมาแถลงข่าวคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าคัดค้านร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่

30 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง สปท. เรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ และนำกลับไปทบทวน พร้อมขอให้เปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อ

วันนี้ (2 ก.พ. 2560) ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน จำนวน 30 องค์กร นำโดยนายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เดินทางเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) คนที่หนึ่ง เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายที่ขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ และทำขึ้นเพื่อควบคุมมากกว่าจะส่งเสริมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน โดยขอให้ชะลอและนำร่างกฎหมายนี้กลับไปทบทวน พร้อมกับเรียกร้องให้เปลี่ยนตัว พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร จากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สปท. เพื่อให้คนที่มีความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปสื่อสารมวลชนเข้ามาทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ตัวแทนจากคนในแวดวงสื่อมวลชน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายจักรกฤษ์ เพิ่มพูล และนางสุวรรณา สมบัติรักษาสุข แสดงเจตจำนงที่จะยื่นหนังสือลาออกจากอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรุปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีนางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นประธาน และอยู่ภายใต้ กมธ.คณะดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ที่อนุกรรมาธิการเสนอ ได้ถูก กมธ.ปรับเปลี่ยนเนื้อหาจนเป็นคนละทิศละทาง

ขณะเดียวกับ สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็เตรียมจัดงานเสวนาเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนาในหัวข้อ "กฎหมาย กฎ(ด)สื่อ คุ้มครองหรือควบคุม" ในวันที่ 4 ก.พ. 2560 หรือคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ คุ้มครองหรือคุกคามเสรีภาพสื่อไทย" ในวันที่ 18 ก.พ. 2560

สำหรับประเด็นปัญหาในร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนออกมาคัดค้าน คือการ ให้ตัวแทนภาครัฐได้แก่ปลัดกระทรวง จำนวน 4 คน มาเป็นกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

แต่แม้จะมีเสียงคัดค้านมากมาย ทว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ไม่ใช่กฎหมายควบคุมสื่อ แต่เป็นการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ทุกคนรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แต่ในองค์กรสื่อเองก็ยังควบคุมไม่ได้ ถือเป็นการควบคุมให้มีจรรยาบรรณ ไม่ใช่การควบคุมเพื่อปิดกั้น


วิป สปท. ให้นำ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมสื่อ กลับไปทบทวน

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือวิป สปท. แถลงข่าวผลการประชุมวิป สปท.เพื่อพิจารณารายงานของ กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สปท. รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ ว่า วิป สปท.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนจะลงมติเห็นชอบในหลักการที่จะให้มี "สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ" แต่ในรายละเอียดเห็นว่ามีบางรายละเอียดที่สมควรนำกลับไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วค่อยนำกลับมาพิจารณาใหม่ พร้อมกับมติว่าจะยกเลิกการประชุม สปท. ในวันที่ 6 ก.พ. 2560 นี้ออกไปก่อน

"ประเด็นที่วิป สปท. เสนอให้ไปปรับปรุง ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่น การเปลี่ยนหลักการจากให้สื่อมวลชนควบคุมกันเอง มาเป็นควบคุมโดยสภาวิชาชีพฯ ที่จัดตั้งโดยกฎหมาย รวมถึงข้อสังเกตต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ ทั้งเรื่องสัดส่วนและอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติด้วย" นายคำนูณกล่าว


เปิดผลสำรวจเสรีภาพโลก ไทยติดอยู่ในกลุ่ม "ไม่เสรี"

"ฟรีดอมเฮาส์" องค์กรเอกชนที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิและเสรีภาพพลเมือง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยรายงานสถานการณ์เสรีภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) โดยสำรวจข้อมูลจาก 195 ประเทศ พบว่า 87 ประเทศมีสถานะ "เสรี" ขณะที่อีก 59 ประเทศ มีสถานะ "เสรีบางส่วน" และ 49 ประเทศมีสถานะ "ไม่เสรี"

ประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มประเทศ "ไม่เสรี" ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนรวมตามเกณฑ์การประเมินเสรีภาพของฟรีดอมเฮาส์ 32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจำแนกออกเป็นเสรีภาพทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพด้านอินเตอร์เน็ต ขณะที่สถานการณ์ด้านเสรีภาพทั่วโลกพบว่า แนวคิดเรื่องประชานิยมและระบอบเผด็จการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ขณะที่ประเทศประชาธิปไตยอยู่ในภาวะชะงักงัน ส่วนรายละเอียดการประเมินสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ฟรีดอมเฮาส์จะเผยแพร่เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้