โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล เป็นสมาชิก สนช. เพิ่มเติม

พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 3 นายพล ทั้งปลัดกลาโหม-เสธ.ทหารบก-ผู้บัญชาการ ศรภ. เป็นสมาชิก สนช. เพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เพิ่มเติม ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิก สนช.เพิ่มเติม ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 3 พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ คือ 1. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก และเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้วย และ 3.พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ทำให้ขณะนี้ จำนวนสมาชิก สนช. มีรวมกันทั้งสิ้น 250 คน

สำหรับการแต่งตั้งสมาชิก สนช. เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นการแต่งตั้งแทนนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ที่ลาออกไปเป็นเป็น รมช.ต่างประเทศ และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ กับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ที่ลาออกไปเป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ พล.อ.สสิน กล่าวว่า ตนได้ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิก สปท. ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ สนช. เปิดเผยว่า กำลังประสานให้สมาชิก สนช. ใหม่ ทั้ง 3 คน เข้ารายงานตัวที่รัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป