แรงบันดาลใจของผู้คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : ศ. เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แรงบันดาลใจของผู้คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : ศ. เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2559 ยกย่องผลงานด้านการดัดแปลงแอนติบอดีของ ศ. เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ และการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างภาวะความจำเสื่อมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ของ ศ. วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งสองคนบอกกับบีบีซีไทยว่า การที่ผลงานของตนได้มีส่วนช่วยให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้น ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ และจะต้องพัฒนางานวิจัยต่อไปให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

"ตอนที่เห็นผล (ในการรักษา) กับคนไข้รายแรก รู้สึกดีมาก เราตื่นเต้นมากและรู้สึกว่าต้องพยายามทำอีก" ศ.เกรกอรี พอล วินเทอร์

คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร กล่าวกับบีบีซีไทย

ผลงานสำคัญของ เซอร์ เกรกอรี ได้แก่

  • ผลการวิจัยศึกษาทางชีวเคมี นำไปสู่การพัฒนาวิธีดัดแปลงโมเลกุลแอนติบอดีของหนู ให้เป็นโมเลกุลเสมือนแอนติบอดีในมนุษย์ ทำให้สามารถใช้ในการรักษาโรคในมนุษย์ได้
  • ผลงานของเซอร์เกรกอรี เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่นำไปสู่การพัฒนาแอนติบอดีสังเคราะห์ซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคที่เดิมรักษาได้ยาก และมีผลข้างเคียงสูง เช่น โรคกลุ่มภูมิคุ้มกัน โรครูมาตอยด์ และโรคมะเร็ง
  • มีผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยศึกษานี้นับร้อยล้านคนทั่วโลก

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณา 59 คน จาก 24 ประเทศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประทาน มอบรางวัลซึ่งประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง