แรงบันดาลใจของผู้คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : ศ. วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แรงบันดาลใจของผู้คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : ศ. วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2559 ยกย่องผลงานด้านการดัดแปลงแอนติบอดีของ ศ.เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ และการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างภาวะความจำเสื่อมกับโรคหลอดเลือดในสมอง ของ ศ. วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งสองคนบอกกับบีบีซีไทยว่า การที่ผลงานของตนได้มีส่วนช่วยให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้น ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ และจะต้องพัฒนางานวิจัยต่อไปให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ศ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ศาสาตราจารย์พิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นออนตาริโอ แคนาดา เป็นนักวิจัยผู้คิดค้น Hachinski Ischemic Score ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับคัดแยกภาวะสมองเสื่อมแบบต่างๆ รวมทั้ง

  • จัดตั้งหอผู้ป่วยโรงหลอดเลือดสมองเฉียบพลันขึ้นเป็นครั้งแรก
  • เริ่มนำคำว่า 'เบรนแอทแทค' (Brain attack) มาใช้เพื่อสื่อถึงความฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ซึ่งช่วยเตือนให้ผู้ป่วยรีบไปโรงพยาบาลทันที แทนที่จะสังเกตอาการอยู่บ้าน
  • เป็นผู้ค้นพบบทบาทสำคัญของสมองส่วนอินซูล่าร์ ซึ่งมีผลต่อการเต้นผิดปกติของหัวใจที่นำไปสู่การเสียชีวิต ทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลงได้มาก

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพิจารณา 59 คน จาก 24 ประเทศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประทาน มอบรางวัลซึ่งประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง