โปรดเกล้าฯ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) Image copyright Dario Pignatelli/Bloomberg via Getty Images
คำบรรยายภาพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว

วันนี้ (7 ก.พ. 2560) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ระบุว่า ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง บัดนี้ มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจะมีขึ้นในเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ก.พ. 2560 ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จดำเนินไปประกอบพระราชพิธีตามราชประเพณี

ด้าน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ระบุว่า สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2470 ณ หมู่บ้าน ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นับ และ ตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย ปัจจุบันสิริอายุได้ 90 ปี

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 โดยกำหนดให้เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งเป็นการตัดข้อความว่าด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมในการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะออกไป

อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายมองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ เป็นการปลดล็อคปัญหาการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ หลังจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เคยเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ สมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ไปแล้ว แต่มีผู้ยื่นเรื่องคัดค้านมติดังกล่าว เนื่องจากสมเด็จช่วง ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ สอบสวนกรณีมีรถยนต์เบนซ์โบราณอยู่ในครอบครอง โดยผลสอบสวนระบุว่ารถเบนซ์โบราณในความครอบครองของสมเด็จช่วง มีการกระทำผิดกฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งการเลี่ยงภาษีด้วยการชำระภาษีต่ำกว่าราคารถ และปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนกับกรมการขนส่ง