มีชัยแจงครั้งแรกปมแก้ "มาตรา 5" ของรัฐธรรมนูญใหม่

มีชัย ฤชุพันธุ์ Image copyright Getty Images

มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.และกฤษฎีกาคณะพิเศษ ออกมาชี้แจงครั้งแรก ปมแก้ "มาตรา 5" ของ รธน. 2560 ตามข้อสังเกตพระราชทาน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการยกร่างมาตราที่จะมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน ออกมาอธิบายครั้งแรกในวันนี้ (7 เม.ย.) ที่รัฐสภา ถึงการแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฯฉบับปี 2560 มาตรา 5 ว่า การแก้ไขมาตรา 5 เป็นเพียงการแก้ไขให้กลับไปเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญฯฉบับปี 2550 ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาใดเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน ซึ่งรัฐธรรมนูญฯฉบับใหม่ได้แก้ไขให้ยื่นได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่สามารถยื่นได้เฉพาะเกิดปัญหาระหว่างองค์กรเท่านั้น

"ถ้าถามว่าปัญหาอะไรที่อาจต้องย้อนไปดูประเพณีการปกครอง ในเมื่อวันนี้เรายังไม่รู้ปัญหา จึงไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน" นายมีชัยกล่าว

สำหรับมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญฯที่ผ่านการแก้ไขตามข้อสังเกตพระราชทาน มีการแก้ไขเนื้อหาจากร่างรัฐธรรมนูญฯที่ผ่านการทำประชามติไปพอสมควร โดยตัด "คณะกรรมการวินิจฉัย" กรณีที่หากไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ทำไปประเพณีการปกครองออก จนมีเนื้อหาคล้ายกับมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญฯฉบับปี 2550

วันเดียวกัน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ออกมาระบุว่า แม้รัฐธรรมนูญฯฉบับปี 2560 จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.2560 เป็นต้นมา แต่ถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่ยังถูกดำเนินการทางกฎหมายตามความผิดในช่วงของการลงประชามติรัฐธรรมนูญฯ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2559 อย่างน้อย 104 ราย จากผู้ที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด 212 ราย แม้การลงประชามติจะผ่านไปแล้วว่า 8 เดือนก็ตาม