นายกฯ ถาม ประชาชนยังไม่ตอบ?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

นายกฯ ถาม ประชาชนยังไม่ตอบ?

วันแรกของการเปิดรับคำตอบจาก "4 คำถาม" ของนายกฯ มีประชาชนมาส่งคำตอบบางตา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย "ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามธรรมชาติ" ซึ่งอาจขัดแย้งกับบทบาทในอดีตที่มักตกเป็น "เครื่องมือทางการเมือง" ถึงขั้นเคยขึ้นป้าย "ล็อคชื่อนายกฯ" ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

บรรยากาศการ "ตอบคำถามนายกฯ" ในวันแรก (12 มิ.ย.) ไม่คึกคักนัก ตลอดทั้งวันมีผู้ตอบคำถามนายกฯ ผ่านศูนย์บริการประชาชน สปน. 14 คน (เช้า 3 คน บ่าย 10 คน)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ระบุกับบีบีซีไทยว่าอาจเกิดจากประชาชนยังไม่ทราบข่าว, ความกังวลต่อการให้ยืนยันตัวตนผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเกรงว่าคำตอบอาจไม่ถูกบันทึก หากไม่ตอบในสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยากอ่าน

ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ "ไม่มีการกะเกณฑ์อะไร ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นไปตามธรรมชาติ" คำสั่งจาก "หน่วยเหนือ" ทั้งระดับรัฐมนตรี-ปลัดกระทรวงมหาดไทยชัดเจนว่าห้ามเจ้าหน้าที่ "ตีความคำถาม-อธิบายศัพท์เพิ่ม" เพื่อป้องกันการชี้นำประชาชน

วีดีโอโดย : วสวัตติ์ ลุขะรัง