รมว.ศึกษาฯ เล่าเรื่องเมืองไทย "อย่างหนา" กับคนครอง "นาฬิกาหรู" ไม่ยอมลาออก
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

รมว.ศึกษาฯ เล่าเรื่องเมืองไทย "อย่างหนา" กับคนครอง "นาฬิกาหรู" ไม่ยอมลาออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง