เว็บตลาดหลักทรัพย์ระบุ ร.10 ทรงเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 15 ของปูนซิเมนต์ไทย

รถบรรทุกปูนซิเมนต์ Image copyright PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

เว็บไซต์ settrade.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 โดยบ่งชี้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงถือหุ้นในบริษัท จำนวน 9,070,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.76% โดยทรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอันดับที่ 15 ใน SCC

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2018 ชี้ว่าราคาหุ้นเฉลี่ยของ SCC ปัจจุบันอยู่ที่หุ้นละ 508.82 บาท

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหุ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงถือใน SCC นั้น มีมูลค่าราว 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยระบบวิเคราะห์และประมวลผล Thomson Reuters Eikon ระบุว่าสัดส่วนหุ้นดังกล่าวตรงกับสัดส่วนหุ้นของสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ลดลงไปใน SCC

อย่างไรก็ดี ข้อมูลใน settrade.com ชี้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCC ยังคงเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น หรือ 30.00% นอกจากนี้สำนักงานพระคลังข้างที่ ยังถือหุ้นใน SCC จำนวน 9,936,900 หุ้น หรือ 0.83% ด้วย

เมื่อปีที่แล้ว สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถึงการโอนหุ้น 113.27 ล้านหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์ออก ทำให้สัดส่วนหุ้นในธนาคารลดลงเหลือ 18.14% ซึ่งบลูมเบิร์กประเมินว่าธุรกรรมนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง 1.71 หมื่นล้านบาท

โดยในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ 246-2 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา แจ้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ระบุว่าได้ "โอนในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ปัจจุบันทรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอันดับ 6 ของธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างบริษัทปูนซิเมนต์ไทยว่า จะมีการเสนอชื่อพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมประจำปีวันที่ 28 มีนาคมนี้

Image copyright SETTRADE.COM

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม