Quiz: คุณรู้จักรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 กี่มากน้อย

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม