Gözaltı süresi 30 güne uzatıldı, 1043 okul kapatıldı

Taksim Telif hakkı EPA

20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal kapasamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile gözaltı süresi bir aya kadar uzatıldı.

Gözaltı süresi bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda ise dört gündü.

Aynı kararnameyle, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1043 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

Kararname kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile görevden alınabilecek.

Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemeyecek.

Kararname kapsamında, kamu görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.