Başbakan yardımcıları ve bakanlar YAŞ üyesi oldu

YAŞ üyeleri Telif hakkı Reuters

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yayımlanan yeni bir kanun hükmünde kararnameyle başbakan yardımcıları, adalet Bakanı, dışişleri Bakanı ve içişleri bakanı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi oldu.

Mevcut kanun kapsamında şuranın üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile silahlı kuvvetlerdeki orgeneral ve oramiraller olarak belirlenmişti.

Şuranın görevlerinin belirlendiği ilgili maddenin, "Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı'nın lüzum gördükleri hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular halinde görüş bildirmek" fıkrası ise "Başbakan'ın, lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle diğer konular halinde görüş bildirmek" olarak değiştirildi.

Mevcut kanun kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı Şura'nın genel sekreteri olarak görevlendiriliyordu. Değişiklikle Şura'nın sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek. Şura'nın çalışma usulleri, genel sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şura ile kabul edilecek bir iç tüzükle düzenleniyordu.

Değişiklikle, söz konusu işlemler Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.