13 Ağustos 2013 İngiltere Basın Özeti

İngiliz gazetelerinde bu sabah, İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi’nin, ülkenin en büyük perakende mağazalarından Tesco ve Next’i Doğu Avrupalı işçileri İngilizler’e tercih etmekle suçlamasıyla ilgili haberler dikkat çekiyor.

Tartışma, İşçi Partisi'nin göçmenlerden sorumlu İçişleri sözcüsü Chris Bryant'in bu konuda yapmaya hazırlandığı açıklamanın basına sızması ile başlamıştı.

Bryant’ın bu şirketlerin yabancı ülkelerden gelen işçileri, onlara daha az ücret ödedikleri için çalıştırdığını söylediği iddia edilmişti.

Basına sızan açıklamalar ardından İşçi Partisi'ne aşırı milliyetçilik ve şovenlik suçlamaları gelmeye başlamıştı.

'İngiltere’de göçmen işçilere ilgi'

Financial Times konuyla ilgili haberinde Bryant’ın yanlış anlaşıldığına dair son beyanlarına geniş yer veriyor.

Gazete bununla birlikte Mart ayında bu konuyla ilgili hazırlanan bir raporu gündeme getirmiş.

İnsan kaynakları alanındaki araştırmalarıyla bilinen CIPD (Chartered Instittute of Personnel and Development) adlı enstitünün söz konusu raporuna göre, İngiltere’de bir milyon genç işsiz bulunmasına rağmen ülkedeki şirketlerin üçte biri göçmen işçileri istihdam etmek için özel iş bulma ajanslarıyla çalışıyor.

Rapora göre İngiltere dışındaki AB üyesi ülkelerden İngiltere’ye gelip çalışmak isteyenlerin sayısı geçen yıldan bu yana dörtte bir oranına arttı.

Haberde bu durumun nedenini şirketlerin ucuz ve güvencesiz emeğe ilgisine bağlayan görüşlere yer verildiği gibi bu durumu bazı İngilizlerin emek yoğun iş kollarında çalışmak istememesi ya da bu iş kollarında uzun süreli çalışmak istememeleriyle ilintilendiren görüşlere de yer verilmiş.

Daily Telegraph’ta ise Tesco’nun iddialarla ilgili cevaplarına yer verilmiş.

Tesco süpermarket grubunun İngiltere operasyonları müdürü Gerry Gray açıklamasında iddiaları reddediyor.

Gray, eleştirilere konu olan tesislerinde çalışanların önemli bölümünün yerel toplumdan insanlardan oluştuğunu ayrıca yabancı işçilere daha az ücret vermedikleri gibi yasal olarak böyle bir haklarının da bulunmadığını belirtiyor.

Independent’ta Dominic Lawson imzasıyla yayınlanan konuyla ilgili analizdeyse Bryant’ın açıklamalarının hem bilgi yanlışlarıyla dolu olduğu hem de partisinin siyasi çizgisiyle uyuşmadığı belirtiliyor.

Lawson analizinin başında, Bryant’ın siyasi kariyerine Muhafazakâr Parti’de başladığını, daha sonra tutuklu bir Tony Blair yandaşı olduğunu, ardındansa Blair’in Gordon Brown’la yer değiştirmesini alkışladığını belirtmiş.

Göçmenlik konusunun İngiliz siyasetindeki en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Lawson, yükselişteki sağcı parti UKIP’in (İngiltere Bağımsızlık Partisi) ülkeye Romanya ve Bulgaristan’dan büyük göç olacağı korkusunu kullanarak desteğini artırdığını hatırlatmış.

Yazıda Bryant’ın bir İşçi Partili olarak göçmenlik politikasının İngiltere’deki emek pazarına negatif etkisini eleştiren söylemler kullanmadığı, milliyetçi bir söylem kullandığı izlenimi verdiği belirtiliyor.

'Kürtlerler yeni cephe mi?'

Indepenedent’ta göze çarpan bir diğer haberse Suriye’deki savaşta Kürtler’in durumuyla ilgili.

‘Kürtler Suriye savaşında yeni cephe açıyor’ başlıklı haberde Iraklı Kürtler yöneticilerin, El Kaide’yle bağlantılı grupların Suriye’nin kuzeyinde Kürtler’e saldırması durumunda saldırıya maruz kalan Kürtler’i savunacaklarına dair açıklamalarının Suriye’deki iç savaşta yeni bir sınır ötesi cephe açarak savaşı daha geniş bir alana yayma kaygısı yarattığı belirtiliyor.

Haberde, Kürtler’in Suriye’deki iç savaşta son döneme kadar çatışmaların tarafı olmadığı ancak bu durumun bölgedeki Cihatçılar nedeniyle değiştiğini belirtiliyor.

Independent, Cihatçı grupların elinde bulunan 250 Kürt rehineye ek olarak dün de 13 Kürt’ün esir alındığını bildiriyor.

Guardian'dan seçim anketi

Guardian’ın manşetinde, gazetenin İngiltere’deki seçmenlerin siyasi tercihleriyle ilgili yaptırdığı son kamuoyu araştırmasının sonuçları bulunuyor.

Araştırma İşçi Partisi’nin, Muhafazakâr Parti karşısındaki üstünlüğünü korumakla birlikte seçmenlerin ekonomiyi yönetme konusunda Muhafazakârlara daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor.

Buna göre Seçmenlerin yüzde 35’i İşçi Partisi’ne, yüzde 32’si Muhafazakâr Parti’ye, yüzde 14’üyse Liberal Demokrat Parti’ye oy vereceğini bildirmiş.

Ancak ekonomiyi yönetme kapasitesi konusundaysa seçmenlerin yüzde 40’ı Muhafazakâr Parti’ye destek verirken yüzde 28’i İşçi Partisi’ne destek vermiş.

İlgili haberler