İngiltere'de 'kaya gazı rezervi tahminlerden daha fazla'

İngiltere, kaya gazı kaynaklarının daha önce tahmin edilenden daha zengin olabileceğini açıkladı.

İngiliz Yerbilimleri Ajansı, Lancashire ve Yorkshire bölgelerindeki kayaların altında bulunan gazı tespit etmekle görevlendirilmişti.

Ajans tarafından hazırlanan raporda, sadece bir bölgede milyonlarca metreküp civarında rezerv bulunduğu, ancak bunun ne kadarının çıkarılabileceğinin bilinmediği belirtildi.

BBC endüstri muhabiri John Moylan, hükümetin kaya gazı yatırımlarını özendirmek için vergi teşvikleri sağlanması ve arama çıkarma ruhsatı verilmesi sürecinin hızlandırılmasını öngören bir plan açıklamasının beklendiğini kaydediyor.

Muhabirimiz, Ajans'ın raporunun bir dönüm noktası olarak görülebileceğine de işaret ediyor.

Kaya gazı ABD'de enerji sektöründe dönüşüm yaratmış, ancak benzer bir durumun İngiltere'de mümkün olup olmayacağına ilişkin soru işaretleri bulunuyordu.

Financial Times gazetesi 14 Ocak 2013'teki başyazısında, ''kaya gazı-petrolü devrimi''nden bahsetmiş ve "... ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin ülkenin petrol ithalatının 2014'te son 25 yılın en düşük seviyesine ineceği yolundaki öngörüsü, kaya petrolü devriminin hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Belki, Amerika'nın Suudi Arabistan'ı da geçerek dünyanın en büyük petrol üreticisi olacağı tahmini gerçekleşmeyebilir ama yaşanmakta olanlar yeterince kaydadeğer" demişti.

Gazete, "Ayrıca petrol ve gaz üretimi Amerika'nın ekonomik sorunlarına çare olmayacak. 2011'de petrol üretimi gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 1,2 oranında katkıda bulundu. Kaya gazı ve petrolü ekonomiye önemli bir takviye ama büyümeyi güçlendirmeye yönelik makraekonomik ve yapısal politikalara olan ihtiyacı ortadan kaldırmıyor" değerlendirmesi yapmıştı.