Almanya: ABD'nin büyüme modeli eleştirisine sert yanıt

ABD'nin Almanya'ya yönelik ihracata bağlı büyüme modeli eleştirisini Almanya "anlaşılmaz" olarak niteleyerek sert yanıt verdi.

ABD Hazinesi'nin hazırladığı bir raporda, Almanya'nın ekonomik büyümede ihracata bağımlı olmasının Euro Bölgesi'ni ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği ifade edilmişti.

Raporda, Almanya'nın iç talebindeki büyüme ise "anemik" olarak nitelenmişti.

Almanya Maliye Bakanı, ekonomide "dengesizlik olmadığını", cari işlemler fazlasının endişe vermemesi gerektiğini söyledi.

Bir ülkenin ihracatı ithalatından büyük olduğunuda cari işlemler fazlası ortaya çıkar.

ABD Hazine raporunda, "Euro Bölgesi'ndeki mali kriz dönemi boyunca Almanya'nın büyük bir cari işlemler fazlası oldu; 2012'de ise bu ülkenin nominal cari işlemler fazlası Çin'den daha büyüktü." denildi.

'Rekabet göstergesi'

Almanya, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip ve bölgenin son yıllardaki büyümesinde en büyük pay bu ülkeye ait.

Almanya ihracat sayesinde, Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin olumsuz etkilerinden korunabildi.

Almanya bu yıl resesyondan kıl payı kurtulmuş, ikinci çeyrekte ise tüketici ve işletmelerin artan talepleri gayri safi yurt içi hasılanın yükselmesini sağlamıştı.

Fakat ABD Hazine raporunda, Almanya ekonomisinin ihracata bağlı olması ve iç talepteki yavaş büyüme nedeniyle Avrupa'daki büyümenin "dengelenmesini engellediği" ifade edildi.

Raporda, "Bunun sonucu olarak Euro Bölgesi'nde ve dünya ekonomisinde deflasyonist bir eğilim oluştu." deniyor.

Almanya, bu iddiaları reddederek "cari işlemler fazlası, Alman ekonomisinin rekabet gücünün ve Almanya'nın kaliteli ürünlerine küresel talebin göstergesidir" dedi.

İlgili haberler