Avrupa ekonomisi umut veriyor

Avrupa Komisyonu'nun yeni rakamları, AB hükümetlerinin mali sorunlarında yavaş yavaş ilerleme olduğunu göstermekte.

Bütçe açığı geçen yıl azaldı.

Bütün AB için açık, 2012 yılında GSYİH'nın % 3,9'undan % 3.3'e düştü.

Euro bölgesi için de düşüş % 3,7'den % 3'e oldu.

Ama yine de önemli miktarda borçlanmaya devam ediyorlar.

Bu yüzden toplam birikmiş borçlar artmaya devam etti.

Bu model bir bütün olarak hem Euro bölgesini hem de Avrupa Birliği'ni etkiledi.

Euro bölgesindeki manzara

Tabii ki Euro bölgesi içinde geniş bir varyasyon var.

Bazı ülkeler daha az borçlandı.

Almanya'nın hükümet maliyesi dengeye yakın idi.

Diğerleri hala GSYİH sınırının % 3'ü limiti ile uyumlu değil.

Frans ve İspanya bu seviyeyi aşan iki büyük ekonomi.

İtalya ise tam sınırda.

Yunanistan'ın durumu

Yunanistan'ın rakamları ise ilginç bir hikaye anlatıyor.

Genel bir bakış durumun kötüleştiğini göstermekte.

Ama aslında bu durum banka kurtamaların, her yıl tekrarlanmayan maliyetleri nedeniyle öyle.

Bunu hesaptan düşersek daha iyi bir manzara görünüyor.

Kurtarılan ülkeler

Kurtarma programına alınan tüm ülkeler bazı ilerlemeler kaydetti.

Kurtarılan bazı ülkeler de dahil Euro bölgesi büyümeye başladı.

Ama genel olarak, Avrupa'nın yakın gelecekte güçlü bir şekilde büyümesi pek muhtemel görünmüyor.

Umut ve belirsizlik

Euro bölgesinin finansal onarımı tamamlanmış değil.

İşsizlik hala birçok ülkede oldukça yüksek.

Ancak bu son mali rakamlar bazı ilerleme belirtileri gösteriyor.