Dünya Ekonomik Forumu: Kadınlar erkeklerden yılda 39 gün daha fazla çalışıyor

Gelir eşitsizliği Telif hakkı PA

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre kadınlar bir yılda erkeklerden 39 gün daha fazla çalışıyor.

WEF'in Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporundaki veriler, kadınların bir gün içinde erkeklere göre 50 dakika fazla çalıştığını ortaya koydu. Günlük 50 dakika fazla mesai toplandığında yılda 39 güne tekabül ediyor.

Kadın ve erkek ne kadar eşit?

Ücretsiz çalışma sıklığının kadınlar üzerinde bir yük olduğunu vurgulayan raporda, kadın-erkek arasındaki çalışma eşitsizliğinin kapanmasının 170 yıl alabileceği belirtildi.

Her yıl 1 milyar kadın iş gücü çalışma hayatına giriyor. Yaptığı işin ücretini alan erkeklerin oranı kadınlara göre yüzde 34 daha fazla olsa da çocuk ve yaşlıların bakımı, ev işleri gibi ücretsiz işlerin de dahil edilmesiyle kadınlar erkeklerden daha fazla çalışıyor.

Hindistan, Portekiz ve Estonya'da kadınlar erkeklerden yılda 50 gün daha fazla çalışıyor.

'Türkiye eşitsizlikte ilk sırada'

Raporda Türkiye'nin; tahmini gelir, profesyonel ve teknik işlerde cinsiyet eşitsizliği konusunda ilerleme kaydettiğine dikkat çekilse de, maaş konusunda kadın erkek arasındaki farkın kadınlar aleyhine büyüdüğü belirtildi.

Ayrıca ücretsiz işlerde çalışılan süre dikkate alındığında kadın-erkek eşitsizliğinde Türkiye ilk sırada. Türkiye'yi bu kategoride Meksika, Hindistan, Portekiz ve İtalya izliyor.

Sadece 6 ülkede erkekler kadınlardan daha fazla çalışıyor:

  • İsveç
  • Danimarka
  • Yeni Zelanda
  • Norveç
  • Hollanda
  • Japonya

Raporu BBC'ye değerlendiren WEF'in veri analizcilerinden Vesselina Ratcheva, doğum sonrası ebeveyn sorumluluklarının kadınlara yıkılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Vesselina Ratcheva, "Ebeveyn izninin paylaşılması iyi olabilir çünkü böylece aileler yaşamlarını planlayabilirler, müşterek sorumluluklarıyla kariyerleri arasına çocuk sahibi olmayı da sığdırabilirler" dedi.

İlgili Konular

İlgili haberler