Tam Gün Yasası Meclis'te: Sosyal Meydan

Başlıca gelişmeler

  • Bugün tartışılan “Tam Gün Yasası” ilk 30 Ocak 2010’da yürürlüğe girdi.
  • Anayasa Mahkemesi, 16 Temmuz 2010’da yasanın bazı hükümlerinin yürürlüğünü durdurdu.
  • Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararına atıf yaparak üniversite öğretim üyeleri dışındaki çalışanlara "Tam Gün Yasası"nın uygulanabileceğini açıkladı. Uygulamanın 30 Temmuz 2010’da başlayacağına karar verildi.
  • Türk Tabipleri Birliği, Danıştay’a açtığı dava üzerine 21 Temmuz 2010’da Bakanlığın uygulama kararı durduruldu.
  • Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine konuyu tekrar ele alan Danıştay yasanın kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına’ ilişkin bölümünü 6 Nisan 2011’de iptal etti. Bakanlık, temyiz isteminde bulundu.
  • Temyiz kararı beklenmeden 26 Ağustos 2011’de Sağlık Bakanlığı öğretim üyelerine özel muayenehane dışı çalışmayı yasaklayan Kanun Hükmünde Kararname çıkardı.
  • CHP’nin dava açması üzerine Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemeyi 18 Temmuz 2012’de ‘yetki yönünden’ iptal etti.
  • İptal kararının uygulanması 1 Temmuz 2013’e kadar ertelendi. O tarihten bu yana konuyla ilgili yasal boşluk devam ediyor

Canlı

Son güncelleme 4 Aralık 2013

Bu canlı yayın sayfasında güncellemeler şu anda durdurulmuştur.