Irak nüfus sayımından vazgeçti

Irak, 22 yıl sonra yapacağı ilk nüfus sayımını etnik ve siyasi gerilimleri körükleyeceği korkusuyla süresiz erteledi.

Image caption Irak'ta nüfus sayımı en son 1987'de yapılmıştı.

Nüfus sayımının Ekim ayında yapılması planlanıyordu.

Sayım, Irak'ın dinî ve etnik toplumlarının boyutu hakkındaki tartışmalara bir son nokta koyacaktı.

Ancak İmar Bakanı Ali Baban, bunun Kuzey Irak'ta Kürtler ve Araplar arasındaki gerilimi tırmandırma riski taşıdığını söyledi.

Irak'ın "nüfus sayımına teknik açıdan hazır olduğunu" ifade eden Ali Baban, "Ancak Kerkük ve Ninova'daki siyasi grupların korkuları, kaygıları ve çekincelerini dinledikten sonra bu süreci yavaşlatmaya karar verdik. Nüfus sayımı süresiz olarak ertelenmiştir." dedi.

Nüfus sayımının, petrol zengini Kerkük'ün akıbeti konusunda önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyordu.

Kürtler, Kerkük ve çevresinin kendi özerk bölgelerine dahil edilmesini istiyor; Kerkük'ün Türkmen ve Arap nüfusu ise bu talebe karşı çıkıyor.

Kürtlerin Ninova'da da toprak talepleri bulunuyor.

Birçok milletvekili, nüfus sayımının parlamento seçimlerinin sonrasına ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Çatışmalar nedeniyle birçok bölgenin nüfus yapısında radikal değişimler olduğunu ve bu nedenle sayım sonuçlarının yeni gerilimler yaratabileceğini söylemişlerdi.

Irak'ta çoğunluğu oluşturan Şiiler, 2003'teki ABD işgali ardından iktidara gelmişlerdi.

Bunu takiben isyan hareketinin başını çeken Sünniler ile Şiiler arasındaki çatışmalar 2006 ve 2007 yıllarında ülkeyi iç savaşın eşiğine getirmişti.

O dönemler geride kaldı; ancak ABD yetkilileri, Araplar ve Kürtler arasında toprak ya da da petrol zenginliklerinin paylaşımı üzerinde çıkacak anlaşmazlıkların ülkede yeni bir şiddet dalgası yaratabileceğini söylüyor.

Bütçe

Nüfus sayımı, Kürtlerin ulusal bütçeden almaları gereken payı da belirleyecekti.

Irak hükümeti, Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana bütçesinin yaklaşık yüzde 17'sini Kürtlere aktarıyor.

Zira Kürtlerin Irak'ın toplam nüfusunun yüzde 17'sini oluşturduğu sanılıyor.

Ancak bazı Şii ve Sünni siyasetçiler, Kürtlerin payının yüzde 14'e düşürülmesi gerektiğini söylüyordu.

Irak'ta son nüfus sayımı 1987 yılında yapılmıştı.

Kürt bölgesini dışarıda bırakan 1997 yılındaki sayımda ise nüfus 26 milyonun üzerinde çıkmıştı.